Nyheter

Porsgrunn mot atomvåpen – interpellasjon

MDG leverte interpellasjon til bystyret 25. april. Vi ville signere ICANs kampanje mot atomvåpen og oppfordre regjeringen til å signere og ratifisere FN-traktaten so...

Detaljregulering på Lønnebakke

14. mars behandlet Bystyret detaljregulering for Lønnebakke næringsområde. I dag består planområdet hovedsakelig av skog.

 

...

VALGTORG FOR 16-ÅRINGER

Fredag, 28. august var det valgtorg for 16- og 17-åringene som kan stemme for første gang. Porsgrunn kommune er én av 20 kommuner som er med i en forsøksordning me...

Folkemøte med Rasmus Hansson

Rett før valgkampen braker løs for alvor, får MDG Porsgrunn og Skien besøk av vår Stortingsrepresentant, Rasmus Hansson. I den forbindelse arrangerer vi folkemøt...

Felles program for Porsgrunn og Skien

Miljøpartiet de Grønne har for første gang laget et felles program for Porsgrunn og Skien. Vi mener at det ivaretar behovet for samarbeid på tvers av kommunegrense...

Program 2015

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdig...

Endre Løwes tips til nye politikere

Endre Løwe takker for seg etter 4 år som Miljøpartiet de Grønnes ene representant i Bystyret i Porsgrunn. Det har vært aktive år – ikke mindre enn 116 arti...

Miljøpartiet De Grønne

Hva vil gjøre din hverdag, Porsgrunn eller verden bedre?

Grasrotdemokrati er en av pilarene for verdens grønne partier.

 

...
Miljøpartiet De Grønne

Østre Porsgrunn Kirke

Her er en link til spørreundersøkelsen, der du kan fortelle oss hva du mener om kirkeutbyggingen:

 

Miljøpartiet De Grønne

Handel i Grenland

Sentrum, handelsutvikling og identitet

Down Town skal bygges ut fordi Herkules og Brotorvet blir større. Så må vel Herkules bli enda større om noen år for ...