Miljøpartiet De Grønne Porsgrunn ønsker at våre barn og barnebarn skal ha det samme trygge miljøet og like gode muligheter til vakre naturopplevelser som nåværende generasjoner. Vi arbeider for å stanse klima- og naturkrisa. Vi skaper livskraftige lokalsamfunn, hvor vi har gode liv uten at vi ødelegger for andre, og hvor vi spiller på lag med naturen vår. MDGs mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Solidaritet er kjernen i vår grønne politikk; solidaritet med alle mennesker, dyr, natur og framtidige generasjoner. For alle, for alltid. Les kortprogrammet vi gikk til valg på her.