Kontakt

porsgrunn@mdg.no

 

Styret i Miljøpartiet de Grønne Porsgrunn:

 

April 11, 2019

Leder: Hilde Forberg Andersen

Nestleder: Marit Schulstock

Kasserer: Stein Helleborg

Sekretær: Tyke Naas

Styremedlem: Kjersti Myro

Varamedlem: Trygve Lyshagen Tømmerås