Fotocredit: Leserbrev i Telemarksavisa

Nå må vi rydde opp i Frierfjorden

Strendene langs Frierfjorden i Porsgrunn og Bamble skjuler uhyggelige mengder plast. Kystverket uttrykker forundring over at det ikke er blitt ryddet opp ennå. Dette må vi ta tak i.

February 15, 2021

I sommer arrangerte MDG strandrydding på Bøkkerkåsa på Herøya. Det som så pent og ryddig ut på overflaten, skulle vise seg å skjule uhyggelige mengder med plastavfall som for lengst har funnet seg til rette i sanda og leiren. Avfallet stammer fra både industri og husholdninger; vi fant plastpellets (plastråvare fra industrien), q-tips-rester, plast-armering, sprøyter m.m. begravet i sanda, minst 20 – 30 centimeter ned i jorda.

I sommer foretok også Kystverket og Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensing (IUA) undersøkelser her.  I et ferskt brev til Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skriver de: “Det som er funnet ved Frierfjorden er meldt inn som store påslag av plastpellets og det stilles spørsmål ved at slike mengder ikke ryddes.”

 Og det spørsmålet stiller vi i Miljøpartiet De Grønne også. 

Nå i januar ble vi kontaktet av folk som hadde oppdaget ny forurensing i Versvika, både plastpellets fra industrien og husholdningsavfall, som typisk er vasket opp på stranden fra fjorden.

Det er vanskelig uten nærmere undersøkelser å slå fast om noe av dette er gammel eller ny forurensing. Men Trans Carrier-ulykken i februar i fjor der 13 tonn plastpellets ble skyllet på havet viser oss at forurensing fortsatt skjer. Og bildekk-forsøplingen ved Ragn-Sells’ anlegg i Bamble gjør det tydelig at vi må følge med på virksomhetene rundt oss som håndterer miljøskadelige materialer.

Det er mye vi ikke vet om konsekvensene av plastforsøplingen ennå. Men vi vet at det forårsaker smerte og død hos dyr og organismer som spiser eller henger seg fast i plasten. I Norge som på hele kloden utrydder vi arter i en hastighet vi ikke har råd til å fortsette med. 

I en fersk sak fra NRK mener direktør Magnar Bakke i Ineos at det er umulig å rydde opp pelletsen. Men Kystverket og IUA presiserer at de har skaffet seg god kunnskap om plastpelletsopprydding etter Trans Carrier-ulykken. Å nekte å rydde er ikke annet enn ansvarsfraskrivning.

Vi heier på industrien i Grenland og deres innsats for å nå bærekraftig drift. Det er blant annet dem vi skal leve av etter olja. Å bagatellisere problemer med forurensing og forsøpling er derimot ikke det samme som å støtte prosessindustrien. For å beskytte felles verdier og det beste for mennesker og miljø, så må næringslivet ta miljøansvar. På lengre sikt er det nettopp miljøkrav og rent miljø som sikrer både verdiskapning, arbeidsplasser og et godt boområde.

Flere aktører må ta ansvar for å rydde fjorden og hindre forurensing i framtiden:

  • Miljødirektoratet må ta ansvar og initiativ for en opprydning av Frierfjorden. Dette kan fort koste flere millioner.
  • Industrien selv tjener enormt gode penger på plastproduksjon, og må såklart bli med på en opprydning. Forurenser skal betale. 
  • Kommunen og Statsforvalteren har et selvstendig ansvar for å legge trøkk på Miljødirektoratet.
  • Og folk flest og næringsliv må kaste plastavfall i riktig søppeldunk og ikke skylle plastartikler ut i avløp eller kaste det i naturen.

Benedikte Nes, stortingskandidat MDG Telemark

Marit Schulstok, MDG Porsgrunn