Nyheter

Nå må vi rydde opp i Frierfjorden

Strendene langs Frierfjorden i Porsgrunn og Bamble skjuler uhyggelige mengder plast. Kystverket uttrykker forundring over at det ikke er...

Møt stortingskandidatene fra Telemark

Bli med og stem fram Miljøpartiets kandidater fra Telemark til Stortingsvalget 2021.

 

...
Hilde Forberg Andersen

“Vi vil ikke være dommedagsprofeter. Vi synes verden er fantastisk – det er derfor vi vil ta vare på den.”

I bystyret 12. desember ble budsjettet for som MDG har forhandlet fram i samarbeid med KrF, Ap og Sp vedtatt. Her er det gruppeleder Hilde Forberg Andersen sa i bystyr...

Dette er MDGs folkevalgte i Porsgrunn

6 prosent av stemmene i Porsgrunn gikk til Miljøpartiet De Grønne i kommunevalgkampen i 2019.

 

...

Dette mener vi om naturmangfold

Vi har ingen natur å miste! Landsmøtet vedtok nå en nullvisjon for tap av biologisk mangfold og mener blant annet at kommuner som ikke overholder de nasjonale grens...

Dette mener vi om vindkraft

Vindkraftutbygging krever en fornuftig balansegang mellom hensynet til klima og utbyggingen av fornybar energi – og hensynet til naturmangfoldet og å hindre ned...

Vi bygger ikke gangbru for moro skyld

Vi bygger ikke ny gangbru over Porsgrunnselva for moro skyld. Ny gangbru er det viktigste enkelt-tiltaket vi kan gjøre for helsa, klimaet og byutviklingen vår.

<...

Bom på hoppkanten!

Flertallet i Skien avslørte seg fullstendig i sist formannskap. Muligheten til å få flere hundre millioner statlige midler per år til mer gange, sykling, kollektiv...

Vi krever egen kommunedelplan for naturmangfold

Ledelsen i Porsgrunn kommune jobber iherdig for å bygge ned viktige naturområder, samtidig som en fersk FN-rapport viser at vi utrydder arter verden over i en fart s...