Nyheter

Dette mener vi om naturmangfold

Vi har ingen natur å miste! Landsmøtet vedtok nå en nullvisjon for tap av biologisk mangfold og mener blant annet at kommuner som ikke overholder de nasjonale grens...

Dette mener vi om vindkraft

Vindkraftutbygging krever en fornuftig balansegang mellom hensynet til klima og utbyggingen av fornybar energi – og hensynet til naturmangfoldet og å hindre ned...

Vi bygger ikke gangbru for moro skyld

Vi bygger ikke ny gangbru over Porsgrunnselva for moro skyld. Ny gangbru er det viktigste enkelt-tiltaket vi kan gjøre for helsa, klimaet og byutviklingen vår.

<...

Bom på hoppkanten!

Flertallet i Skien avslørte seg fullstendig i sist formannskap. Muligheten til å få flere hundre millioner statlige midler per år til mer gange, sykling, kollektiv...

Vi krever egen kommunedelplan for naturmangfold

Ledelsen i Porsgrunn kommune jobber iherdig for å bygge ned viktige naturområder, samtidig som en fersk FN-rapport viser at vi utrydder arter verden over i en fart s...

Porsgrunn mot atomvåpen – interpellasjon

MDG leverte interpellasjon til bystyret 25. april. Vi ville signere ICANs kampanje mot atomvåpen og oppfordre regjeringen til å signere og ratifisere FN-traktaten so...

Detaljregulering på Lønnebakke

14. mars behandlet Bystyret detaljregulering for Lønnebakke næringsområde. I dag består planområdet hovedsakelig av skog.

 

...

VALGTORG FOR 16-ÅRINGER

Fredag, 28. august var det valgtorg for 16- og 17-åringene som kan stemme for første gang. Porsgrunn kommune er én av 20 kommuner som er med i en forsøksordning me...

Folkemøte med Rasmus Hansson

Rett før valgkampen braker løs for alvor, får MDG Porsgrunn og Skien besøk av vår Stortingsrepresentant, Rasmus Hansson. I den forbindelse arrangerer vi folkemøt...