Nyheter

Kategori: Medieoppslag

Felles program for Porsgrunn og Skien

Miljøpartiet de Grønne har for første gang laget et felles program for Porsgrunn og Skien. Vi mener at det ivaretar behovet for samarbeid på tvers av kommunegrense...

Endre Løwes tips til nye politikere

Endre Løwe takker for seg etter 4 år som Miljøpartiet de Grønnes ene representant i Bystyret i Porsgrunn. Det har vært aktive år – ikke mindre enn 116 arti...