Fotocredit: Varden

Felles program for Porsgrunn og Skien

Miljøpartiet de Grønne har for første gang laget et felles program for Porsgrunn og Skien. Vi mener at det ivaretar behovet for samarbeid på tvers av kommunegrenser – kanskje spesielt når det kommer til arealplanlegging og næringsutvikling.

Her kan du lese artikkelen i Varden.

July 25, 2015