Fotocredit: Illustrasjon av ny gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva

Vi bygger ikke gangbru for moro skyld

Vi bygger ikke ny gangbru over Porsgrunnselva for moro skyld. Ny gangbru er det viktigste enkelt-tiltaket vi kan gjøre for helsa, klimaet og byutviklingen vår.

 

May 24, 2019

Dette er et leserinnlegg publisert i lokalmediene som svar på innspill fra Porsgrunn Venstre. 

100 millioner kroner er mye penger. Likevel er det vanskelig å tenke seg mer nyttig infrastruktur å investere i i Porsgrunn kommune akkurat nå.

Folk flest bor i og rundt sentrum og beregninger viser at en ny gangbru her er det beste enkelttiltaket kommunen kan gjøre for å oppnå målet om at flest mulig lar bilen stå og begir seg til fots eller tar sykkelen fatt i stedet.

Til sammenlikning kan som kjent et bilkryss fort koste 700 millioner kroner.

Bedre by å bo i

At flere gir bilen fri nyter alle godt av. Om du ikke har eller vil bruke bil, kan du bevege deg friere fra en del av byen til en annen. Skolelever og studenter kommer seg raskere og tryggere til skolen. Gange og sykling er godt for folkehelsa. Om du må bruke bilen, slipper du å stange i kø.  Om du er disponert for luftveisplager, så kan du slippe å bli syk. Risikoen for hjerneslag og hjerteinfarkt blir mindre. Og – ikke minst – vi i Porsgrunn gjør vår nødvendige og viktige innsats for å hindre en eskalerende klimakrise.

Brua vil i praksis flytte flere folk nærmere byen, slik at flere kan bruke sentrum og delta på det byen har å by på.  Brua vil bli en attraksjon i seg selv, og øke tilgjengelighet og aktivitet i særlig øvre bydel. Sammen med andre byutviklingstiltak vil Porsgrunn bli mer aktiv og tiltrekkende også for tilflyttere.

Lettere for gående og syklende

Hvis det er kronglete å velge sykkel, så gjør de fleste av oss ikke det. I hvert fall ikke hvis det er lettere å bruke bilen. Derfor har administrasjonen valgt den traseen som er det beste kompromisset mellom sikkerhet for skipstrafikken (og unngår traseen der elven seg slynger) og plassering så nær viktige tilbud som mulig (som skoler, kafeer, bibliotek, Rådhuset etc.).

En ny gangbru vil redusere avstanden mellom østre og vestre Porsgrunn med 1,7 kilometer.  Dette tilsvarer rundt 20 minutter til fots og 6 minutter på sykkel. Det blir framstilt som lite, men det kan være avgjørende minutter for mange.

Vi MÅ bremse trafikkveksten

Siden 1990 har klimagassutslippene fra veitrafikken økt med 23 prosent og nå står veitrafikken står for hele 8 prosent av de norske utslippene. Til sammenlikning står innenriks flytrafikk for 1,25 prosent. Det er derfor svært viktig å unngå at befolkningsveksten fører til økt biltrafikk.

Grenland er allerede blant de byområdene i Norge med lavest kollektivandel. Og luftkvaliteten i Porsgrunn ligger tidvis tett oppunder og over grenseverdiene for det forsvarlige.

Gangbruer som har blitt suksess

Andre byer har hatt opphetede diskusjoner om det å bruke penger på myke trafikanter. I etterkant har protestene stilnet og nesten alle ser den store merverdien som gangbruene i Drammen og Tønsberg har skapt.

Det er underlig at det nettopp er partiet Venstre som før valget antyder at en gangbru er ufornuftig bruk av midlene. I likhet med moderne og trivelige byer som Drammen og Tønsberg må også Porsgrunn tenke større, vise mot og gå for en gangbru som vi vet vil være et godt og framtidsrettet løft for kommunen vår.

Hilde Forberg Andersen og Marit Schulstok, Porsgrunn MDG