VANNSAKEN

Går du inn på denne linken:

 http://www.porsgrunn.kommune.no/Hovedmeny/Lokalpolitikk/e-initiativ/ 

og underskriver e-initiativet der, er du med å sikre at vannet forblir under borgernes kontroll. På den måten kan vi unngå at private eller offentlig foretak tjener på drikkevannet. Ved å organisere det som et ideelt samvirke eiet av abonnentene (oss), kan det forbli en tjeneste til selvkostpris. Ny lov i april legger opp til kommersialisering av vannet vårt. Derfor: skriv under dette oppropet, slik at bystyret må vurdere saken.