VANNET SKAL TIL BYSTYRET

FREDAG 17.06.2011:
Vi har samlet over 300 underskrifter gjennom kommunens tilbud om å benytte e-initiativ for å få tatt opp saker i bystyret. Historie skapes! Og  visjonen om et mer demokratisk lokalsamfunn får styrke.
Innen 6 måneder må bystyret ta opp saken. Det dreier seg  om innbyggernes kontroll over sitt eget drikkevann og en ny lov på Stortinget som åpner for kommersialisering.  Initiativtakerne til e-initiativet, Miljøpartiet de Grønne, i samarbeid med Vannbevegelsen.no, har funnet en mulighet for å sikre vannet i befolkningens hender. Og vi vil at bystyret skal vurdere dette alternativet. Eller i hvertfall ta et eller annet   grep.
Endre Løwe og Hilde F. Andersen