Til ungdom!

Gratulerer med retten til å stemme som 16 og 17-åring! Bevisstheten om at du som
enkeltmenneske betyr noe i den store sammenhengen kan nesten ikke begynne for
tidlig. De Grønne har i mange år ønsket å gi 16-åringer retten til stemme. Men
vi mener det ikke er nok å stemme på et parti hvert 4.år. Vi vil også ha deg og
alle andre med på neste nivå i demokratiutviklinga, nemlig det direkte
demokratiet. Kommer vi inn i bystyret skal du på våre nettsider mao også kunne
stemme i enkeltsaker som gjelder livet ditt.

Alle vokser på medbestemmelse, tillit og ansvar!

I de områdene av California og Sveits der direkte demokrati er mest i bruk, er også der folk er mest lykkelige og tilflyttinga er størst!

Jeg tror ungdom søker forståelse, er solidariske og er kritiske til det bestående, – og det kanskje til forskjell fra mange 40-50-åringer som ofte er mest opptatt av å få bekrefta det de allerede tror de har forstått og ofte vil forsvare de godene de tror de har gjordt seg fortjent til.

Vet dere hva gjennomsnittsalderen på listene til de andere partia i Porsgrunn er? 51 år! De grønne har den desidert yngste lista, med gj.snittalder på 34 år! Det er en ekstrem forskjell. Og det bærer vårt program tydelig preg av. Du finner ikke noe mer visjonært, vakkert og vitalt enn vårt program i Porsgrunn!

Porsgrunn trenger vår politikk for å trives med seg selv. Vi er våre handlinger. Og de er ikke bra nok i vår kommune i dag. Vi er ikke naturvennlige, etiske og solidariske nok. Verken med vår egen befolkning eller verdens befolkning. Hør her:

For å få en best mulig avkastning på aksjespekulasjonen vår kommune driver med, har de akseptert at fire prosent av aksjene kan være i selskaper som blant annet driver med våpen, tobakk eller bryter menneskerettigheter. Dvs at ca 40 millioner kroner bevisst er satset i denne ”skiten”, med håp om at det skal skje mer av det.

Hadde vår kommune satset penger lokalt i stedet, hadde f.eks Miljøbil Grenland vært så tidlig ute med sin El-bil at de hadde fått beholde det forspranget de engang hadde. Nå er Miljøbil Grenland og potensielt miljøvennlig næringsliv kastrert.

Vet dere hva slags næringsliv Porsgrunn heller satser på? Jo, den som gir mer forbruk. Forbruket vårt er kanskje den verste forurenseren og den største ressurs- og klimatrusselen på jorda. Det trengs 3-4 jordkloder hvis alle i verden skulle hatt et norsk forbruk. Nå vil politikerne i Porsgrunn ha større DownTown og det nye kjøpesenteret på Enger på Vallermyrene er enstemmig vedtatt i bystyret. Vi har butikker til 10 millioner innbyggere i dette landet. Og næringssjefen vår
er ekstra glad fordi folk kanskje vil kjøre fra Tønsberg og Arendal for å handle i Porsgrunn. Framtidens By er ikke Porsgrunn, med denne politikken.

Og hva gjør dette med sentrummet vårt? Omtrent annet hvert lokale står tomt i sentrum, og så skal vi bygge ut i endene. Dette er ikke å styre byutviklinga, det å gi den bort til utbyggere! Vi kommer til å klage dette inn til Miljøverndepartementet og vi vil ta grep for å lage liv i sentrum. Vi vil bl.a ha liv i hele bygget på Meieritorget, der det nye ungdomslokalet skal ligge. Her vil vi ha masse liv.

Framtida må bli grønn, vi vet hvordan! Det må skje lokalt!

Vi tror dere burde bli kjent med oss!

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper, og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt.

Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet.