Porsgrunn mot atomvåpen – interpellasjon

MDG leverte interpellasjon til bystyret 25. april. Vi ville signere ICANs kampanje mot atomvåpen og oppfordre regjeringen til å signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Ordføreren ville ikke støtte dette forslaget til tross for at Porsgrunn kommune er mot atomvåpen og at han er enig i at saken er viktig. Begrunnelsen hans er at kommunen ikke skal bruke ressurser på utenrikspolitikk.

Byer er ofte målet for atomvåpen og flere andre norske byer, deriblant Trondheim, Tromsø, Bergen og Bodø, har sluttet seg til oppropet.

 

April 28, 2019

Interpellasjonen i sin helhet er gjengitt her:

Moderne atomvåpen i dag er mye mer ødeleggende enn bombene som ødela Hiroshima og
Nagasaki. De kraftigste atomvåpnene i dag har en sprengkraft på rundt 300-500 ganger
Hiroshima-bomben. Siden den første sprengningen i 1945, er over 2000 atomvåpen blitt
detonert på øde øyer, atoller og i ørkener rundt omkring på jordkloden. International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) ble tildelt Nobels fredspris i 2017. Dette som
følge av organisasjonens arbeid for å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av
enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud
mot slike våpen.

ICAN inviterer i disse dager norske byer og lokalsamfunn til å markere sin støtte til FNs
atomvåpenforbud. FN-traktaten som forbyr atomvåpen er en omfattende og god avtale som
forbyr alle former for tilknytning til atomvåpen. I tillegg inneholder avtalen en rekke positive
forpliktelser, som for eksempel assistanse til ofre av bruk og testing av atomvåpen. FN-
traktaten ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. Nobelkomiteen har
anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en
atomvåpenfri verden».

Norge har så langt valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor denne viktige, globale avtalen.
Gjennom ICAN sin kampanje der byer kan signere et opprop mot atomvåpen, kan Porsgrunn
bidra til å øke presset på nasjonale myndigheter til å bli del av forbudstraktaten. Byer er
hovedmål for bruk av atomvåpen, og lokale myndigheter har derfor et spesielt ansvar for å
markere motstand mot atomvåpens betydning i internasjonale sikkerhetsdoktriner og i Norges
sikkerhetspolitikk. Til nå har byer som Trondheim, Tromsø, Bergen, Bodø, Hammerfest,
Kristiansund, Mo i Rana, Sunndal, Karlsøy og Horten tilsluttet seg kampanjen og Oslo skal
behandle saken i nær fremtid.

Selv om det ikke har blitt brukt atombomber i krig siden 1945 har det ved flere anledninger
vært stor fare for at atomkrig skulle bryte ut, bare pga. av misforståelser og tekniske feil.
Konsekvensene av atomkrig er så store at atomvåpen representerer en uakseptabel trussel mot
mennesker overalt i verden. Derfor stemte 122 land ja til å vedta et forbud mot atomvåpen 7.
juli 2017. Alle land kan nå signere og ratifisere denne viktige globale traktaten, som forbyr
bruk, produksjon og lagring av atomvåpen og legger grunnlaget for total avskaffelse av
atomvåpen. Byer og tettsteder kan hjelpe med å bygge opp støtte for traktaten ved å tilslutte
seg initiativet “ICANs opprop for byer” (ICAN Cities Appeal).
Informasjon om kampanjen finnes på denne linken:
http://www.icannorway.no/untitled/cities-appeal/#.XLW6q-gzZaR

Spørsmål til ordfører:
Vil ordfører ta initiativ til at Porsgrunn kan tilslutte seg kampanjen og oppfordre vår regjering
til å signere og ratifisere FN-traktaten?

For full meningsutveksling, se opptak fra bystyret: https://porsgrunn.kommunetv.no/no/archive/366