MDG i Porsgrunn

Jules, Endre og Lilja
350 er maksimalgrensen av CO2 i lufta for å opprettholde et balansert klima. Vi er på ca 370 nå.

 10.10.10 var dagen for “Climate Work Party”, en av verdens største markeringer av handling for klimaet. “De Grønne” i Porsgrunn valgte å starte sitt lokalparti av Miljøpartiet De Grønne på denne dagen. Det er også verdensdagen for psykisk helse. En bedre dag for å markere vår kjære politikk på er vanskelig å finne.

Et samfunn i økologisk og mental balanse vil vi jobbe for.