Fotocredit: Skjermdump av PDs eavis

Dette er MDGs folkevalgte i Porsgrunn

6 prosent av stemmene i Porsgrunn gikk til Miljøpartiet De Grønne i kommunevalgkampen i 2019.

 

October 31, 2019

Vi takker alle som har bidratt, enten det har vært å dele ut brosjyrer, banke på dører, stå på stand, overbevise naboen – og ikke minst, stemme grønt.

Bystyret

Resultatet førte til at vi nå har tre faste representanter i bystyret i Porsgrunn: Hilde Forberg Andersen, Marit Schulstok og Kjersti Myro.
(Bildet i toppen er sakset fra PD 9. oktober 2019)

Trygve Lyshagen Tømmeraas ble valgt som første vara til bystyret. Han flytter fra kommunen, så fra 1. oktober 2020 er dette varakorpset til MDG: Marius Strandgård Baun, Sara Nydahl Fosstvedt, Sabine Erika Gehring, Eirik Hæreid Marcussen, Lilja Jônsdottir Kormanski og Tyke Laurence Naas.

Samarbeid med posisjonen

MDG er en del av posisjonen i Porsgrunn sammen med Ap, Sp og KrF. Vi har undertegnet en samarbeidsavtale som angir en retning for det politiske arbeidet og en oppsummering av posisjoner fordelt på de fire partiene.

Vi inngikk også et valgteknisk samarbeid med SV og Rødt.

Hvem gjør hva?

Hilde Forberg Andersen er gruppeleder for MDG, fast medlem av Formannskapet og nestleder i Utvalg for miljø og byutvikling (UMB). Hun er også medlem av Styringsgruppe Vannområde Skien-Grenlandsfjordene.

Marit Schulstok er fast medlem av Utvalg for miljø og byutvikling (UMB), 1. vara til Formannskapet, fast medlem i Representantskapet i Grenland havn, varamedlem til Brevik fergeselskap og vara til styret for Klokkerholmen leirskole og feriekoloni.

Kjersti Eilertsen Myro er fast medlem av utvalg for barn, unge og kultur (BUK), 2. vara til Formannskapet og 2. vara til UMB. Hun er fast medlem i Byggeskikk- og restaureringspriskomiteen og Samarbeidsutvalget for Flåtten og Lyngveien barnehager.

Stein Helleborg er 3. vara til UMB, i tillegg til å være vara til både Eldrerådet og Representantskapet til Grenland havn.

Sabine Erika Gehring er 4. vara til UMB og fast medlem i Samarbeidsrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Marius Strandgård Baun er 2. vara til BUK og fast medlem i styret til Grenland kunsthall.

Eirik Hæreid Marcussen er 3. vara til BUK og medlem av Samarbeidsutvalget for Bergsbygda Montessoriskole.

Roy Magnussen er fast medlem av Grenland friluftsråd og Samarbeidsutvalget for Kjølnes ungdomsskole. Han er 1. vara til BUK.

Lars Stokke er vara til representantskapet i Renovasjon i Grenland og vara til Samarbeidsutvalget for Vestsiden skole. Han er 1. vara til UMB.

Ottar Berg er fast medlem av Viltnemnda.

Bli medlem, følg oss og møt opp

Vi ser alltid etter flere grønne. Og du er hjertelig velkommen til å bli medlem av Miljøpartiet De Grønne i Porsgrunn.

Vi sender ut jevnlige eposter med informasjon til medlemmene våre, men følg oss gjerne på Facebook også under navnet Miljøpartiet De Grønne Porsgrunn. Der blir møter og annet annonsert.

Vi arrangerer jevnlig medlemsmøter på mandagskveldene. Alle er velkomne til å møte oss, komme med innspill mm. Vi blir bare glade for flere!

Har du spørsmål eller innspill, så kan du kontakte den enkelte representant direkte, sende epost til porsgrunn@mdg.no eller sende melding på Facebook.