Fotocredit: Gunnstein Lye

Detaljregulering på Lønnebakke

14. mars behandlet Bystyret detaljregulering for Lønnebakke næringsområde. I dag består planområdet hovedsakelig av skog.

 

April 12, 2019

Miljøpartiet er ikke ekstreme

Vi er skuffet over utfallet av behandlingen, men MDGs Hilde Forberg Andersen leverte en gnistrende appell fra talerstolen. Opprinnelig var hun nesten alene om å være imot handel med blant annet møbler, biler, båter og hagesenter på et nytt stort område utenfor Langangen, men har etter hvert opplevd at også fylkesmannen, fylkeskommunen og vegvesenet har hatt store motforestillinger til planarbeidet. – Det er ikke miljøpartiet som er ekstreme, sier hun.

Vern om skogen

Skogsområder sikrer CO2-fangst og er hjem for kompliserte økosystemer. Skogområdene i Grenland er spesielle på grunn av vår beliggenhet sør på Oslofeltet. De siste århundrene har flere viktige naturområder forsvunnet på grunn av nedbygging. Mye av gjenværende natur har en dårlig økologisk status, noe som fører til at flere arter er blitt spesielt sjeldne. Dagens arealforvaltning setter naturområdene under sterkt press.

MDG Porsgrunn mener

Vi sier nei til nyetablering av bilbasert handel langs trafikkårer utenfor byene, som i tillegg tar andeler fra etablerte aktører. Handel bør legges til sentrum og lokalsenter fordi det totale klimafotavtrykket senkes når flere folk kan gå, sykle eller bruke kollektivtransport, til jobb og daglige gjøremål.

Vi sier nei til nedbygging av naturområder. Naturområdene våre må vernes gjennom gode, gjennomtenkte arealplaner som sikrer naturmangfoldet. Å bevare naturen der folk bor er også et folkehelsetiltak som fremmer trivsel.