Årsmøte og Bybane!

Medlemmer og alle interesserte kan komme onsdag 15.2 kl 19.00 å høre tidligere samferdselrådgiver i Telemark fylkeskommune, Thorstein Fjeld.
Han vil ha mobilisering for bybanen i Grenland.
MDG Porsgrunn har til nå vært tildels kritiske til bybane og går ikke direkte inn for dette i vårt program.
Kanskje burde vi skifte standpunkt?
Kl 20 blir det vanlig årsmøte med valg av styre for Miljøpartiet De Grønne Porsgrunn.
kl 21 og utover: mat og prat.
Leder Løwe og flere er der fra kl 18.
Sted: Porsgrunn Kunstforening.