Fotocredit:

Våre kandidater

Disse stiller til valg for MDG Porsgrunn:

April 11, 2019

1. Hilde Forberg Andersen (1975)

1. HILDE FORBERG ANDERSEN

Hilde er født i 1975 og bor med samboer og tre barn på Vestsida. Hun er oppvokst i Grenland med røtter i Skien og Bamble.

Hun er utdannet veterinær fra Budapest og har jobbet som dyrlege i Sverige og Skien. I 2013 fullførte hun en master i natur, helse og miljøvern fra Høgskolen i Telemark, med fag innen vannforvaltning, avfall og avløp, miljøgifter og miljørett. Hun jobber i Telemark fylkeskommune med arealbruk og samferdsel, og sykler til kontoret i Skien hele året.

Hilde har i perioden 2015-2019 sittet i bystyret og vært nestleder i utvalg for miljø og byutvikling. I forrige periode var hun vararepresentant i bystyret og plan- og kommunalteknikk.

Hilde er spesielt opptatt av attraktiv by- og stedsutvikling og naturmangfold. Hun mener kommunesammenslåing er et viktig grep for å stoppe usunn konkurranse og sette Grenland på kartet som et av de større byområdene i Norge.

2. Marit Schulstok (1971)

2. MARIT SCHULSTOK

Marit har et hjerte som banker for Grenland. Hun ble født i Porsgrunn i 1971, vokste opp på Nenset, bodde flere år i Skien sentrum, før hun bosatte seg på Vestsiden.

Hun er gift, har to voksne barn og jobber som miljørådgiver i et lite privat konsulentselskap. Før det var hun journalist og politisk redaktør.

Trivsel og nedstressing finner hun både på tur ute i naturen og inne blant masse folk på kafeene i byen.

Hjertesaker: Bedre forhold for mennesker og miljø gjennom kommunesammenslåing, et vitalt grønt næringsliv, god integrering og bevaring av naturmangfoldet vårt.

3. Kjersti Myro (1989)

3. KJERSTI MYRO

Kjersti Myro er opprinnelig fra Ål i Hallingdal og bor nå på Stridsklev. Hun har to barn på 6 og 8 år. Til daglig jobber hun som arkivkonsulent i Skien og studerer til bachelor i arkivvitenskap i Oslo. Hun har vært aktiv i MDG ca. 1 år og er i tillegg til å være vår 3. kandidat også 2. kandidat på fylket.

Hun mener også vi bør få i gang en forsøksordning på 6-timersdagen i Grenland. Dette vil føre med seg flere positive ringvirkninger. De mest åpenbare virkningene for familier er at de får bedre tid til å være sammen. Dette vil også føre til at barna opplever mindre stress i hverdagen ettersom tiden fra foreldre kommer hjem fra jobb til fritidsaktiviteter starter vil være lengre. I følge forskning er det svært skadelig for barn å oppleve mye stress. Å innføre 6 timers arbeidsdag vil dermed kunne redusere stressrelaterte skader hos barn.

På farten mellom hjem, jobb, skole og fritidsaktiviteter bruker Kjersti for det meste el-sykkel, buss og tog. Samferdsel er også en av hjertesakene hennes. Hun mener det bør legges til rette for at det skal være enklere og rimeligere å velge miljøvennlige alternativer. Hun er også opptatt av jord- og skogvern.

4. Trygve Lyshagen Tømmerås (1997)

4. TRYGVE LYSHAGEN TØMMERÅS

Trygve er 21 år gammel, opprinnelig fra Sarpsborg og har bodd i Porsgrunn med sin samboer i et og et halvt år. Han flyttet til Voss da han var 16 for å kunne ha friluftsliv som en del av skolegangen på videregående.

For tiden tar Trygve en bachelor i natur, miljø og friluftsliv ved Universitet i Sør-Øst Norge, campus Bø. Han tar også ekstra fag som arealplanlegging og økologi, i tillegg til bacheloren. Han pendler dermed til Bø med buss daglig. Han er lidenskapelig opptatt av friluftsliv, ski og politikk. Spesielt opptatt av politiske temaer som psykisk helse, rusomsorg, friluftsliv, og naturvern.

Trygve mener kommunen burde stimulere for at flere nybygg blir passiv- og plusshus. Dette kan kommunen gjøre ved å sette et godt eksempel og sørge for at alle nye kommunale bygg, blir passiv- eller plusshus. Det er også viktig å være et godt eksempel når kommunale bygg blir rehabilitert. Det burde også stilles strengere krav til private aktører, spesielt ved nye næringsbygg.

Trygve vil at Bypakke Grenland skal satse enda mer på sykkel. Spesielt blant studentene i Porsgrunn er det et stort potensial for forbedring. Her kan man få inspirasjon fra sykkelbygda Bø som gir bort sykler til studenter, satser på sykkelfelt, gangfelt, og har en rekke holdningskampanjer og vedlikeholdsdager.

LISTEFORSLAG

 1. Hilde Forberg Andersen, 1979
 2. Marit Schulstok, 1971
 3. Kjersti Myro, 1989
 4. Trygve Lyshagen Tømmerås, 1997
 5. Stein Helleborg, 1956
 6. Anne Ragnhild Mjelva, 1953
 7. Erlend Fossedal Olsen, 1977
 8. Bjørn Atle Remme, 1949
 9. Jonas Mccyber Huseby Enge, 1986
 10. Eirik Hæreid Marcussen, 1990
 11. Sara Nydahl Fosstvedt, 1984
 12. Astrid Sofie Rishovd, 1970
 13. Marius Strandgård Baun, 1973
 14. Egil Fernholt, 1948
 15. Nina Grønnerød, 1967
 16. Peder Åmland, 1973
 17. Andreas Bjerkenes Rishovd, 1971
 18. Tarjei Mossige Aasen, 1979
 19. Erik Høines, 1970
 20. Sabine Erika Gehring, 1977
 21. Eirik Eigland, 1975
 22. Lilja Jônsdottir Kormanski, 1971
 23. Tyke Laurence Naas, 1965
 24. Noomi Sannes, 1950
 25. Per Arne Moen, 1977