Fotocredit:

Program 2015 – 2019

Her finner du programmet til Miljøpartiet de Grønne Porsgrunn.

 

January 25, 2012

Program 2015

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser, er en forutsetning for å nå målet.

Dette er kommuneprogrammet til MDG Porsgrunn. Programmet beskriver områder som vi synes er særskilt viktige for å få inn det grønne skiftet i våre kommuner.  Kommuneprogrammet er ikke fullstendig på alle områder. Vi viser til det nasjonale prinsipp- og arbeidsprogrammet for utfyllende beskrivelse av MDGs politikk, samt MDGs fylkesprogram for Telemark.

Program 2015

 


Tidligere programmer:

Program 2011